VRAĆAN TI SE JA
by Darko Kalogjera

Zadnji put san doma bija
kad san tebe ostavija
sve šta iman i sve šta san volija

Otiša san priko mora
gristi kruv sa sedan kora
jer je more bilo moja pokora

Priko oceana duga
pratila me samo tuga
pratila me samo ljuta nevoja

Kad san mora već bez tebe
mrzija san samog sebe
mrzija san duge noći besane

Srića me nikad, nikada nije pratila
i sve mi pokupila osim godina
pa sad na kraju priče vraćan ti se ja
jer moja ljubav samo tebi pripada

OSTALI TEKSTOVI:

NEBO BOJE TREŠANJA

SVAKO GRIŠI

PRIJATELJICE

NEMOJ MI UZIMATI SVE

ĆAĆA JE ZNA

VALOVI NA MORU SNA

VRAĆAN TI SE JA

PJESMA