DPD - Prolazi sve
DPD - Opet se živi
DPD - Šta bi mi bez ljubavi
DPD - Volim žene vatrene

DPD - Za šaku $

DPD - Sanjam

DPD - Pjesma

DPD - Samo ovu noć

DPD - Jače od gromova

DPD - Daj mi aa

DPD - Zauvijek tvoj

DPD - Vraćan ti se ja

DPD - Prohujalo s vihorom
DPD - Živiti u Šibeniku

 

DO POSLJEDNJEG DAHA - OPET SE ŽIVI
Croatia Records (2006)

KOLIVKA OD SOLI by Darko Kalogjera
Croatia Records (2009)

RAZNO by Darko Kalogjera

BACK TO MAIN

*Autorska prava zaštićena su pri HDS - ZAMP-u. Zabranjuje se bilo kakvo javno izvođenje, objavljivanje, distribucija, umnožavanje, ili bilo koji drugi oblik upotrebe i stavljanja u opticaj ovog glazbenog djela i njegovih segmenata, bez pismene dozvole autora.