....nitko me ne može pokoriti,
do zadnjeg daha ću se boriti,
i pobijediti...